fbpx

Вебінар відбувся 20 червня 2020 року

Спікер вебінару

Андрій Потапенко

  • Суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Є викладачем (тренером), розробником курсів з цивільного судочинства Національної школи суддів України
  • Брав участь як тренер (викладач) на численних тренінгах з практики Європейського суду з прав людини
  • П’ять разів обирався делегатом на з’їзди суддів України, у роботі яких брав активну участь, шляхом обрання до робочих органів з’їзду суддів

Під час вебінару буде йти мова про актуальну судову практику щодо:

✔️ змісту поняття “правочин” і його види

✔️  умови дійсності правочину та наслідки їх недотримання

✔️ відмінність між державною реєстрацією правочинів та прав

✔️ поняття недійсності правочину, його розмежування з суміжними поняттями “неукладеність”, “розірвання” договору

✔️ види недійсних правочинів: оспорювані та нікчемні правочини

✔️ загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів

✔️ зміст понять “реституція”, кондикція, “віндикація” та критерії їх розмежування

✔️ види реституції та способи її здійснення

✔️ особливості застосування реституції в окремих випадках

✔️ інші наслідки, пов’язані з недійсністю правочину: конфіскація, відшкодування збитків та моральної шкоди

✔️ вплив недійсності основного зобов’язання на дійсність забезпечувального зобов’язання

✔️ випадки та способи “зцілення” нікчемних правочинів

✔️ підстави для визнання дійсними договорів з нерухомістю, укладених з порушенням обов’язкової нотаріальної форми

✔️ види позовних вимог, пов’язаних з недійсністю правочину

✔️ підвідомчість та підсудність справ про визнання правочинів недійсними

✔️ особливості обрахування судового збору за вимогами щодо недійсності правочинів

✔️ склад осіб, які беруть участь у справах про визнання правочину недійсним

✔️ особливості застосування принципу диспозитивності цивільного судочинства у справах, пов’язаних з недійсністю правочинів

✔️ особливості розгляду справ про недійсність правочинів, пов’язаних з обігом нерухомості

✔️ особливості розгляду справ про визнання недійсними правочинів внаслідок невідповідності волі та волевиявлення його учасника

✔️ підстави та наслідки визнання недійсними правочинів, вчинених за межами дієздатності

✔️ процесуальні аспекти розгляду справ про визнання правочинів недійсними, застосування позовної давності;

✔️ підстави недійсності правочинів у сфері кредитних правовідносин

Залишились питання? Пишіть або телефонуйте:

+38096-858-16-54

office.onhigh@gmail.com

X